Latest Articles

ภูมิแพ้คืออะไร? รู้ทันภูมิแพ้ แก้ให้ตรงจุด พร้อมวิธีรักษาโรคภูมิแพ้

ภูมิแพ้คืออะไร รักษาและป้องกันด้วยวิธีไหนได้บ้าง

โรคภูมิแพ้ปัญหากวนใจใครหลาย ๆ คน หนึ่งในโรคยอดฮิตที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ล้วนสร้างความรำคาญในชีวิตประจำวันหรือหากเป็นภูมิแพ้หนักเข้าก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ การทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้จะทำให้คุณทราบสาเหตุการเกิด แนวทางการป้องกัน และรู้วิธีบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิแพ้คืออะไร

ภูมิแพ้คือโรคที่มีภาวะภูมิไวต่อสิ่งเร้าเกินไปทำให้มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ที่มากผิดปกติ เมื่อร่างกายไวต่อสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้นั้น ๆ และแม้จะได้รับสารชนิดเดียวกับผู้ป่วยภูมิแพ้ก็อาจแสดงอาการต่างกันได้

โรคภูมิแพ้เกิดจากอะไร

โรคภูมิแพ้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท

– โรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม

โรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น โรคภูมิแพ้อากาศ โรคหอบหืด หรือโรคภูมิแพ้ที่เป็นผื่นคันตามร่างกาย มักมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่พ่อแม่ไม่มีประวัติการป่วยเป็นภูมิแพ้จึงมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ประเภทนี้น้อยมาก

– โรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม

โรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้จากสารก่อภูมิแพ้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งออกเป็นภูมิแพ้อากาศ, ภูมิแพ้อาหาร และภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัส

 • ภูมิแพ้อากาศเกิดจากสาเหตุตรงตัวเลยคือการแพ้อากาศ โดยอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดู มลภาวะในอากาศ ละอองเกสรดอกไม้ หรือการแพ้ฝุ่นก็ได้
 • ภูมิแพ้อาหาร เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้กุ้ง แพ้แอลกอฮอล์ แพ้นมวัว แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี ไปจนถึงไข่
 • ภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัส มีสาเหตุที่หลากหลายมาก ตั้งแต่อาการแพ้ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น แพ้ไรฝุ่น แพ้ขนแมว แพ้ขนหมา แพ้น้ำลายยุง แพ้แมลงสาบ แพ้เชื้อรา ไปจนถึงอาการแพ้ที่เกิดจากสิ่งของไม่มีชีวต เช่น แพ้เครื่องสำอาง แพ้เครื่องประดับ เป็นต้น

อาการของโรคภูมิแพ้

อาการของโรคภูมิแพ้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นกับระบบอะไรในร่างกาย เช่นภูมิแพ้ขึ้นตาและภูมิแพ้ผิวหนังก็จะมีอาการที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างอาการของโรคภูมิแพ้ที่สามารถพบได้ทั่วไป เช่น

 • มีผื่นคันขึ้นตามตัว
 • เป็นลมพิษ
 • คัดจมูก
 • มีน้ำมูก
 • จามบ่อย ๆ 
 • ระคายเคืองตา
 • คันตา
 • น้ำตาไหลมากกว่าปกติ
 • ไอ
 • หายใจผิดปกติ แน่นหน้าอก

ในบางรายอาจมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนร่วมด้วย จึงต้องคอยสังเกตตนเองอยู่เสมอและเมื่อพบความผิดปกติจึงไปพบแพทย์

โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับระบบอะไรในร่างกายได้บ้าง

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบในร่างกาย โดยมีสาเหตุการเกิดที่ต่างกับและส่งผลให้มีอาการต่างกันไปด้วย ได้แก่

ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ

ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการแพ้อากาศ แพ้ไรฝุ่น แพ้ขนสัตว์เลี้ยง แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ตลอดจนการแพ้แมลงสาบ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบหายใจทำงานผิดแปลกไป อาจมีอาการคัดจมูก คันจมูก จมูกแดง น้ำมูกไหล และจามได้ ทั้งนี้ในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจไอหนัก แน่นหน้าอก รู้สึกหายใจไม่คล่อง หายใจแล้วมีเสียงดังแปลก ๆ ตามมา ไปจนถึงมีอาการหอบได้

ภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหาร

ภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหารมีสาเหตุการเกิดที่ตรงตัวคือเกิดจากการรับประทานอาหารต่าง ๆ ที่มีสารก่อภูมิแพ้ของบุคคลนั้นๆ  เช่น อาหารทะเล แป้งสาลี แอลกอฮอล์ และยาบางชนิด โดยจะส่งผลให้ปวดท้อง ในบางรายอาจอ้วกหรือมีมูกเลือดปนมากับอุจจาระ 

ภูมิแพ้ผิวหนัง

ภูมิแพ้ผิวหนังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ หรือการรับประทานอาหารและยาที่มีสารก่อภูมิแพ้เข้าไป โดยอาจมีลักษณะอาการเป็นผื่นคันแบบลมพิษ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นแดงเรื้อรัง หรือมีผิวแห้งลอกผิดปกติได้ ซึ่งมักมีอาการตามข้อพับต่าง ๆ และตามลำคอ

ภูมิแพ้บริเวณดวงตา

ภูมิแพ้บริเวณดวงตาอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งการแพ้อากาศและการแพ้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ โดยอาจมีอาการระคายเคืองตา เยื่อตาขาวอักเสบ ตาแดง ตาบวม และมีน้ำตามากผิดปกติได้

ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในหลายระบบพร้อม ๆ กัน

ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในหลายระบบพร้อม ๆ กันมักพบในรายที่มีอาการแพ้อย่างหนักโดยอาจมีอาการแน่นหน้าอกร่วมกับอาการท้องเสีย ความดันโลหิตลดต่ำลง ไปจนถึงการช็อค เป็นลมหมดสติ ซึ่งนับว่ามีอาการรุนแรงและอาจอันตรายถึงชีวิตได้

วิธีรักษาโรคภูมิแพ้

ภูมิแพ้มีหลายชนิด จึงมีทั้งโรคภูมิแพ้ที่รักษาให้หายขาดได้แลโรคภูมิแพ้ที่ทำได้เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น แต่การรักษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การรักษาตามอาการ ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันภูมิแพ้นั่นเอง

หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้สำหรับสาเหตุบางอย่างอาจทำได้ง่าย เช่น ภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสเครื่องสำอางหรือสัมผัสขนสัตว์เลี่ยง ซึ่งจะช่วยทำให้อาการแพ้บรรเทาลง หรือการหลีกเลี่ยงไรฝุ่นโดยการทำความสะอาดที่นอนเป็นประจำก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

ทั้งนี้อาจมีสารก่อภูมิแพ้บางชนิดแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยง เช่นการเปลี่ยงแปลงของอากาศ เชื้อราในอากาศ ละอองเกสรดอกไม้ และฝุ่น เป็นต้น

ให้ยาตามอาการ

การให้ยาตามอาการเป็นการรักษาภูมิแพ้ที่ได้ผลดีควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงสาเหตุที่แพ้ ซึ่งช่วยบรรเทาอาการแพ้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้นั้น ๆ ยาที่แนะนำในการรักษาเริ่มต้นคือยาต้านฮิสตามีนชนิดรับประทาน 

การเลือกยาต้านฮีสตามีนชนิดรับประทานควรเลือกยาต้านฮิสตามีนกลุ่มใหม่ที่ผ่านการพัฒนาเพื่อให้มีผลกระทบต่อร่างกายน้อย ไม่ทำให้ง่วงซึม แต่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วและออกฤทธิ์ยาวนานกว่าเดิม เช่นยา Bilastine หรือ Desloratadine เป็นต้น

ฉีดวัคซีนภูมิแพ้

การฉีดวัคซีนจะถูกหยิบมาใช้ก็ต่อเมื่อการให้ยารักษาตามอาการแล้วยังไม่ดีขึ้น โดยจะทยอยฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยทีละน้อย โดยอาจเริ่มจากการฉีดทุกสัปดาห์แล้วค่อย ๆ ฉีดน้อยลงเรื่อย ๆ นับเป็นวิธีที่กินระยะเวลาค่อนข้างนานแต่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ได้อย่างเห็นผล


เหนื่อยใจกับโรคภูมิแพ้อยากแก้ให้หายใช่ไหม? อยากบรรเทาอาการแพ้ของตัวเองแต่ไม่รู้ควรเริ่มต้นอย่างไร?

Medcare พร้อมให้บริการช่วยให้คุณได้ปรึกษากับเภสัชกรมืออาชีพผ่าน LINE Mini App เเละจัดหาตัวแทนไปรับยาร้านขายยามาตรฐานเพื่อนำไปส่งให้ที่บ้านของคุณได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

คลิกเพื่อใช้บริการ >> MedCare ปรึกษาเภสัชกรทันที รับยาดีทันใจ


References :

พญ. บัณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม., โรคภูมิแพ้คืออะไร., Available from : www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/โรคภูมิแพ้คืออะไร

โรคภูมิแพ้คืออะไร., Available from : www.siphhospital.com/th/news/article/share/allergy

ภูมิแพ้ รู้ให้ทันดูแลได้?., Available from: www.bangkokhospital.com/content/allergy-care-to-keep-up

โรคภูมิแพ้ วิธีรับมือและการป้องกัน เมื่อเป็นแล้ว ควรดูแลตนเองอย่างไร., Available from: www.paolohospital.com/th-TH/phrapradaeng/Article/Details/บทความ-ตรวจสุขภาพ/โรคภูมิแพ้-วิธีรับมือและการป้องกัน